• Başlıkta sadece indirin oranı yada tutarı yazılmalıdır ve geçerli kategori (Cihaz, Likit, Atomizer Yada Genel vs.) var ise başlıkta belirtilmelidir.
  • Site adı başlıkta belirtilmemelidir. Mesaj içeriğinde yazılmalıdır.
  • Varsa indirim kodunun geçerlilik süresi paylaşılmalıdır.